Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη

Λέξη Της Ημέρας

Άκου να δεις (8)

Σας υποσχεθήκαμε τον Νεοδότη μας και δεν το εφαρμόσαμε. Τα δυναμικά παιδιά της Dynamic Works  κατέληξαν στο σχέδιό, στο περιεχόμενο και στον αυτόματο τρόπο σύνθεσής του. Εδώ σταματήσαμε γιατί φάνταξαν μπροστά μας δυο σημαντικές δουλειές. Η αύξηση των κατηγοριών όρων από 2 σε 26 (τώρα 30) αύξησε τη δουλειά,  αυξήθηκε και η ευθύνη. Αναγκαστήκαμε να μπούμε σε αναθεωρήσεις και συμπληρώσεις. Δεν είχαμε πολλές τέτοιες γιατί το λεξικό είναι υπό αναθεώρηση μπροστά σε εξελίξεις. Αυξήθηκαν όμως ...

Ενδιαφέρουσα Λέξη
Central Home

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS