Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

pizza

πίττα, πίτσα

Μα η πίτσα είναι ελληνική; Βεβαίως, αφού είναι πίττα και οι ιταλοί την πθεύδιθαν σε πίτσα. Σε μια πιτσαρία (μήπως πιτταρία;) το χάρτινο ψαθάκι στο τραπέζι έγραφε ότι την πίτσα την περιγράφει ο Πλάτωνας. Την γυρεύουμε, μπορείτε να μας βοηθήσετε;Προηγούμενες λέξεις:

20/10/2020 ray tracing ακτινανίχνευση, κατευθυντική φωτοσκίαση
19/10/2020 overrun, overflow υπερφορτώνω, υπερφόρτωση, υπερχειλίζω, υπερχείλιση, ψηφιοπλακώνω
17/10/2020 lifestyle, mode de vie, stile di vita τρόπος ζωής
16/10/2020 QXGA, Quantum Extended Graphics Array ΚΕΓΣ, κεγασι, Κβαντική Επεκταμένη Γραφική Συστοιχία, κβαντική οθόνη
16/10/2020 volumetric ογκομετρικός
14/10/2020 zingiberi, gingembre, ginger ζιγγίβερις, τζιντζίρι, πιπερόριζα
13/10/2020 CMS, Color Management System, ΣΔΧ, Σύστημα Διαχείρισης Χρωμάτων,
12/10/2020 CSS, Cascading Style Sheet Τυπολόγιo ΓΛΣΥΚ, Διαδοχικό Τυπολόγιο ΓΛΣΥΚ
12/10/2020 HDTV, High Definition TV ΨΕΤ, Ψηλής Ευκρίνειας Τηλεόραση
11/10/2020 screen frequency συχνότητα οθόνης
10/10/2020 f, femtosecond πεδ, πεμπτοδεύτερο
09/10/2020 unicast μονοεκπομπή, μονομετάδοση
08/10/2020 as, attosecond εκδ, εκτοδεύτερο
07/10/2020 troubleshooting διόρθωση λαθών, διόρθωση βλαβών
06/10/2020 argument όρισμα
05/10/2020 SCA, Single Connector Attachment ΖΜΣ, ζεμσι, Ζεύξη Μονού Συνδετήρα
04/10/2020 heap σωρός, σωρός μνήμης, wrenches
03/10/2020 planar, planar transistor επίπεδος, επίπεδος διαντιστάτης
02/10/2020 pagejacking σελιδοπειρατεία
01/10/2020 assertion, assert ισχυρισμός, ισχυρίζομαι
30/09/2020 archives αρχειοθήκη
30/09/2020 internet mania, internet maniac διαδικτυομανία, διαδικτυομανής
29/09/2020 Haptics Απτική, Απτική Επιστήμη
28/09/2020 server farm, server cluster συστοιχία διακομιστών
27/09/2020 player escort συνοδός παίκτη, συνοδός ποδοσφαιριστή
26/09/2020 short list, shortlist, short listed προεπιλέγω, προεπιλογή, προεπιλεγμένος, μικρός κατάλογος,
25/09/2020 springler ραντιστήρας, εκτοξευτήρας
24/09/2020 HWID, Hardware Identification ΤΥλ, Ταυτοποίηση Υλισμικού
23/09/2020 ISDN, Integrated Services Digital Network ΔΕΨΥ, Δίκτυο Ενοποιημένων Ψηφιακών Υπηρεσιών
23/09/2020 e-health ηλ-υγεία, ηλεκτρονική υγεία
22/09/2020 KB, KiloByte ΧΟ, ΧιλιΟκτάδα
21/09/2020 wheel, steering wheel τιμονιέρα, τιμόνι
20/09/2020 multithreading πολυνημάτωση
20/09/2020 biometric passport, e-passport βιομετρικό διαβατήριο, ηλ-διαβατήριο
19/09/2020 near-death experience πλησιοθανάτια εμπειρία
18/09/2020 process, processing, processor, processed επεξεργάζομαι, επεξεργασία, επεξεργαστής, επεξεργασμένος, διαδικασία
17/09/2020 convert, conversion, convertible, converter μετατρέπω, μετατροπή, μετατρέψιμος, μετατροπέας
16/09/2020 supercomputer, supercomputing υπερυπολογιστής, υπερυπολογιστική, υπερυπολογισμός
16/09/2020 real economy πραγματική οικονομία
15/09/2020 controller, card, board, adapter ελεγκτήρας, κάρτα ελέγχου, προσαρμογέας

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS