Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

toner

μελάνι, μελανίτης, μελανόσκονη, γραφίτης

Ξεφύγαμε πολύ από το παλιό υγρό μελάνη. Τώρα, σκόνη γραφίτη, σμιγμένη με διάφορα πολυμερή υλικά, ηλεκτρίζεται προσκολλάται στο κύλινδρο του εκτυπωτή, εκεί όπου υπάρχει αντίθετη φόρτιση, και περνώντας το χαρτί τη μαζεύει για να την ζεστάνει λίγο και λιώνοντας να δημιουργήσει γράμματα και σχέδια. Περιπλέκονται λίγο τα πράματα στην έγχρωμη κατάσταση αλλά η επιστημονική βάση είναι η ίδια. (βλ. αντίγραφο). Υπάρχουν και υγρά μελάνια, χημικά πολύπλοκα και ακριβά.Προηγούμενες λέξεις:

06/12/2021 thesaurus, treasure θησαυρός, θησαυρός της γλώσσας
05/12/2021 internaut ιστοναύτης, δικτυοναύτης
03/12/2021 emoticon, emotion icon, emoji, emojicon εικονίτσα, εικόνα, αισθηματεικόνα, εμόζι, εμόζεικον
02/12/2021 cache, cache memory μνήμωνας
01/12/2021 resonate, resonance, resonator αντηχώ, αντήχηση, αντηχείο
30/11/2021 HMA, High Memory Area ΑΠΜ, Άνω Περιοχή Μνήμης
29/11/2021 VR, Virtual Reality, virtual ΕιΠ, Εικονική Πραγματικότητα, εικονικός
27/11/2021 IC, Integrated Circuit, chip ΟλΚυ, ΟΛοκληρωμένο ΚΥκλωμα, πλακίδιο
24/11/2021 genlock, generator locking κλειδαριά γεννήτριας, κλείδωμα γεννήτριας
23/11/2021 extract, extracting, extraction αποσπώ, απόσπαση, απόσπασμα, αποσυμπιέζω
21/11/2021 AGP, Accelerated Graphics Port ΘΕΓ, Θύρα Επιτάχυνσης Γραφικών
20/11/2021 tower πύργος
18/11/2021 sludge λύματα, λυματολάσπη, βόρβορος
17/11/2021 filmless χωρίς διαφάνειες
16/11/2021 boutique hotel ξενοδοχείο μπουτίκ
15/11/2021 _ συναυλιακή παράσταση
13/11/2021 at, @ ανά, @
12/11/2021 IF, interactive fiction δια.φαν , ΔΙΑδραστική ΦΑΝτασία, Διαδραστική Μυθοπλασία
10/11/2021 sustainable αειφόρος, διατηρήσιμος, βιώσιμος
09/11/2021 overtype, overwrite επιτυπώνω, επιτύπωση, επεγγράφω, επεγγραφή
08/11/2021 problem solving λύση προβλημάτων
06/11/2021 TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol ΠEΜ/ΔΠ, πεμ δεπί, Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταδόσεων/Διαδικτυακό Πρτκλλο
05/11/2021 Chinatown κινέζικη συνοικία
04/11/2021 pulse, pulser παλμός, παλμικός, παλμοδότης
03/11/2021 clickstream ιστοδιαδρομή, πατημασιές
02/11/2021 bookmark σελιδοδείκτης, ιστοδείκτης
31/10/2021 font γραμματοσειρά, γρμτσρα
30/10/2021 link rot αφανισμός δεσμών
29/10/2021 fatal error, fatal exception error,fatal system error, stop error τελειωτικό λάθος, τελειωτικό λάθος εξαίρεσης, τελειωτικό συστημικό λάθος
28/10/2021 highlight, highlighted, highlighting χρωμοσημαίνω, χρωμοσημασμένος, χρωμοσύμανση
27/10/2021 phishing, web phishing ιστοψάρεμα, ιστοψαράς, ηλ-ψάρεμα, ηλεκτρονικό ψάρεμα
25/10/2021 ignite, ignition, igniter αναφλέγω, ανάφλεξη, αναφλεκτήρας
23/10/2021 autostart αυτοεκκίνηση
22/10/2021 slide, slide presentation διαφάνεια, παρουσίαση με διαφάνειες
21/10/2021 log, log file, log record, log book, logbook καταγραφή, καταγραφέας, φάκελος καταγραφής, ημερολόγιο
19/10/2021 podium πόδιο
18/10/2021 peripheral, peripheral device περιφερειακό, περιφερςιακή συσκευή
17/10/2021 sonar, sound navigation and ranging σόναρ, ηχοεντοπιστής
16/10/2021 CLI, command line interface διεπαφή γραμμής εντολών
14/10/2021 capacitive keyboard πυκνωτικό πληκτρολόγιο