Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

bleed, bleeding, ink bleeding

μελανιάζω, μελάνιασμα, ξεχειλίζω, ξεχείλισμα

Τυπογραφικός όρος. Έτσι αποκαλείται το συνηθισμένο πρόβλημα της διάχυσης μελανιού σε χαρτί λόγω ελαττωματικού εκτυπωτή. Συνηθισμένο πρόβλημα με παλιούς εκτυπωτές ψεκασμού, γενικά καλύτερη η κατάσταση με νεότερης γενιάς. Χρησιμοποιείτε ο όρος και στις περιπτώσεις που το κείμενο, ιδίως σε ιστοσελίδες, ξεχειλίζει στο περιθώριο.


Από το bleed, ματώνω.      

 Προηγούμενες λέξεις:

20/11/2017 gene editing γονιδιακή τροποποίηση
19/11/2017 message, messaging μηνώ, μήνυμα, μηνυματικός, μηνυματοδοσία, μηνυματοδοτικός
18/11/2017 RISC, Reduced Instruction Set Computer ΥΠΣΕ, Υπολογιστής Περιορισμένου Συνόλου Εντολών
16/11/2017 demarcation line όριο ευθύνης, διαχωριστική γραμμή
15/11/2017 spider, web spider, crawler, webcrawler, web crawl, ant, robot ισταράχνη, κουβαλητής, ιστοκουβαλητής
14/11/2017 fast track ταχεία τροχιά, ταχεία πορεία, ταχεία διαδρομή
12/11/2017 multimedia πολυμέσα
10/11/2017 codec, coder/decoder αμφικωδικευτής, κωδικευτής/αποκωδικευτής
09/11/2017 paralympics, paralympic games παραολυμπιακοί, παραολυμπιακοί αγώνες
08/11/2017 program, programming, programmer, programmed, programmable πρόγραμμα, προγραμματίζω, προγραμματισμός, προγραμματισμένος, προγραμματιστής, προγραμματιζόμενος, προγραμματίσιμος
03/11/2017 perform, performance αποδίδω, απόδοση, επίδοση
02/11/2017 data dictionary καθολικό Βάσης δδμνων, λεξικό δδμνων
01/11/2017 TTY, teletypewriter τηλέτυπο, τηλεκτυπωτής, τηλεγραφομηχανή
31/10/2017 Internet Δδ, Διαδίκτυο, διαδικτυακός, δδκτκος
30/10/2017 steering wheel τιμονιέρα, τιμόνι
29/10/2017 NOC, network operations center ΚΛΔ, Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
28/10/2017 hyperspace υπερχώρος
25/10/2017 entity οντότητα
22/10/2017 VRML, Virtual Reality Modeling Language ΓΑΝΕΙΠ, γανίπ, Γλώσσα Αναπαράστασης Εικονικής Πργμτκτητας
21/10/2017 lot, lots τεμάχιο, σωρός, παρτίδα
20/10/2017 dynamic δυναμικός
18/10/2017 tools, toolbox, tool box, toolkit, tool kit εργαλεία, εργαλειοθήκη
17/10/2017 big rib μέγα χάσμα, μεγαχάσμα
16/10/2017 SMO, social media optimization ΒΚΔ, βικαδί, βελτιστοποίηση κοινωνικών δικτύων
15/10/2017 value τιμή, αξία
14/10/2017 WAN, Wide Area Network ΔΕΠ, Δίκτυο Ευρείας Περιοχής, Ευρύ Δίκτυο
11/10/2017 polymer πολυμερές
10/10/2017 bully, bullying εκφοβίζω, εκφοβιστής, εκφοβισμός
09/10/2017 autoresponder αυταποκριτής, αυτόματος αποκριτής
08/10/2017 DOS, Disk Operating System ΛΣΔ, λισιδι, Λειτουργικό Σύστημα Δίσκων
07/10/2017 CFM, cubic feet per minute ΚΠΑΛ, κιπάλ, κυβικά πόδια ανά λεπτό
06/10/2017 subfile υποφάκελος, υπφκλος
04/10/2017 mask, masking κάλυψη, επικάλυψη, συγκάλυψη, σχάρα, μάσκα
03/10/2017 biochιp βιοπλακίδιο, βιοκυκλωματίδιο
02/10/2017 TWIP, TWentIeth of a Point εικμή, εικοστό της στιγμής
01/10/2017 shadow σκιά, σκιώδης
30/09/2017 primus inter pares πρώτος μεταξύ ίσων
29/09/2017 lands and pits γούβες και τούμπες
28/09/2017 search criteria κριτήρια αναζήτησης
26/09/2017 rectifier ανορθωτής

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS