Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

marquee

κορνίζα, κυλιόμενη κορνίζαΠροηγούμενες λέξεις:

23/02/2018 short list, shortlist, short listed προεπιλέγω, προεπιλογή, προεπιλεγμένος, μικρός κατάλογος,
22/02/2018 row σειρά, γραμμή
20/02/2018 monocoque, bicoque, multicoque, cockle, single hulled, double hulled μονοπλαίσιος, διπλαίσιος πολυπλαίσιος
19/02/2018 marmalade μελίμηλον
18/02/2018 gain απολαβή
16/02/2018 MUD, multiuser dungeon ΜΠΟΧ, μπουντρούμι πολλών χρηστών
15/02/2018 castration anxiety, kastrationsangst άγχος ευνουχισμού
14/02/2018 noodles φιδές
12/02/2018 heatsink, heat sink ψύκτρα, θερμαφαιρέτης
11/02/2018 webinar, web based seminar ιστοσεμινάριο
10/02/2018 cybersquatting, cybersquatter ιστοκατάληψη, ιστοκαταληψίας
08/02/2018 VM, virtual machine ΕικΜ, ικαμι, εικονική μηχανή, εικονικός υπολογιστής
07/02/2018 circuit-switching κυκλωματική μεταγωγή, κυκλωματική μεταβίβαση
06/02/2018 hooligan, hooligans, hooliganism χουλιγκάνος, χουλιγκάνοι, χουλιγκανισμός
05/02/2018 controled demolition ελεγχόμενη κατεδάφιση
02/02/2018 deprecate, deprecated καταδικάζω, καταδικασμένο, εγκαταλυμένο υποβαιθμσμένο, (απεύχομαι, απευχόμενο)
01/02/2018 staple food, staple diet βασική τροφή, βασική διατροφή
31/01/2018 Ctrl-Alt-Del Ελγχς-Εναλ-Δγρφη
29/01/2018 zip, zipping, zipped συμπιέζω, συμπίεση, συμπιεσμένο
28/01/2018 cümbüş τσιμπούσι, συμπόσιο
27/01/2018 viewfinder πεδιοσκόπιο
25/01/2018 cult λατρεία, λατρευτές
25/01/2018 escape character χαρακτήρας φυγής, σήμα φυγής
24/01/2018 real economy πραγματική οικονομία
23/01/2018 net metering καθαρή μέτρηση
22/01/2018 space junk, space debris, orbital debris, space waste διστημικά σκουπίδια, διαστημικά απόβλητα, διαστημικά κατάλοιπα
19/01/2018 nickname παρώνυμο, ψευδώνυμο, παρατσούκλι
18/01/2018 image, imaging, imager εικόνα, εικονίζω, εικονοποιώ, εικονοποίηση, απεικονίζω, απεικόνιση, αποτυπώνω, αποτύπωμα, αποτύπωση
15/01/2018 paralympics, paralympic games παραολυμπιακοί, παραολυμπιακοί αγώνες
14/01/2018 SVGA, Super Video Graphics Array Υπερσυστοιχίας, Οπτικής Γραφικής Υπερσυστοιχίας
13/01/2018 pheasant, faisan φασιανός
11/01/2018 foodborne, foodborne illness τροφοφερόμενη, τροφοφερόμενη ασθένεια
09/01/2018 interlace, interlaced, interlacing διασαρώνω, διασάρωση
08/01/2018 web cache ιστομνήμωνας
07/01/2018 misplace, misplaced παραπετώ, το παραπέταξα, παραπεταμένος
05/01/2018 cycles per second, Hertz κύκλοι ανά δεύτερο, Κ
03/01/2018 a priori, a posteriori εκ προηγουμένου, εξ επομένου, προηγουμένως, επομένως
02/01/2018 lag, lagging υστερώ, υστέρηση, καθυστερώ, αργώ
01/01/2018 EMR, electromagnetic radiation ΗΜΑ, ΗλεκτροΜαγνητική Ακτινοβολία
31/12/2017 benign, malignant καλοήθης, κακοήθης

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS