Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
lease, leasing
μισθώνω, μίσθωση, μισθωτήριο, χρονομισθώνω, χρονομίσθωση, ενοικιάζω, ενοικίαση, ενοικιαστήριο
 
 

Είναι ουσιαστικά θέμα νομικού βαθμού ισχύος της συμφωνίας που συνδυάζεται με το είδος του αντικειμένου. Δηλ. το ενοίκιο είναι ισχυρό απόκτημα, εφόσον το πληρώνεις και μάλιστα αν είναι ακίνητο. Η μίσθωση είναι ένα γεγονός επακριβώς καθορισμένο για εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. Και η χρονομίσθωση αφορά πληρωμή με συντελεστή το χρόνο χρήσης. Με επικαλύψεις βέβαια. Έχετε αντιρρήσεις;

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS