Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΜΕΝ, μακρόλεκτη εντολή
LIW, VLIW, long instruction word, very long instruction word
 
 

Είναι μια τεχνολογία κατασκευής επεξεργαστών (ΚΜΕ) που τους καθιστά ικανούς να εκτελούν πολλές εντολές σε ένα κτύπο του ρυθμοχρονιστή. Όλες ή πολλές εντολές δίνονται σε μια μακρόλεκτη εντολή, αντί σε πολλές και μια μια. O υπολογιστής τις διασπά σε επιμέρους απλές λειτουργίες που τις δίνει στον ειδικό επεξεργαστή για ταυτόχρονη εκτέλεση.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS