Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μη αφαιρετική συμπíεση, πλήρης συμπίεση
lossless compression
 
 

Για λόγους οικονομίας, τόσο στην αποθήκευση όσο και στην αποστολή δδμνων, πολλοί φάκελοι και αρχεία συμπιέζονται σε διάφορα μορφότυπα (formats). Οι πιο απλές συμπιέσεις είναι οι μη αφαιρετικές, δηλαδή δεν αφαιρείται οτιδήποτε από τα δεδομένα. Η μη αφαιρετική συμπίεση γίνεται με διαρρύθμιση των στοιχείων και η μπορεί να φτάσει το 50% του κανονικού μεγέθους του αρχείου από πλευράς χώρου εγγραφής σε δίσκο ή μνήμη. Μεγαλύτερες συμπιέσεις μπορούν να επιτευχθούν με αφαιρετική συμπίεση κατά την οποία αρκετά στοιχεία αφαιρούνται. Η αφαιρετική συμπίεση δεν εφαρμόζεται σε προγράμματα εφαρμογών ή σε αριθμητικά, μαθηματικά στοιχεία από τα οποία δεν μπορεί οτιδήποτε να αφαιρεθεί, ενώ η αφαιρετική συμπίεση εφαρμόζεται συνήθως σε δεδομένα ήχου και εικόνας.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS