Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
LPT, line printer terminal
ΘΕΚ, θύρα εκτυπωτή
(1,2, παράλ.)
 
 

Μια σχεδόν παλιά ιστορία όταν ήταν ανάγκη να καθοριστούν με κάποιο τρόπο οι θύρες εξόδου προς τον εκτυπωτή από το σύστημα. Θυρ1, Θυρ2, Θυρ3. Αυτό είναι πολύ εύκολο σήμερα. Τα βύσματα είναι τα ίδια, είσοδοι και έξοδοι εναλλάσσονται και το σύστημα αναγνωρίζει από μόνο τα περιφερειακά του.

Ο ΚΣΔ, ναν’ καλά (Καθολικός Σειριακός Δίαυλος, USB).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS