Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αναγκαίο, υποχρεωτικό, ουκάνευ
mandatory
 
 

«Από διαταγή», σημαίνει ο όρος «mandatory». Διατάσσεται, είναι υποχρεωτικό, και χωρίς αυτό δεν γίνεται. Συνήθως αναφέρεται σε πληροφορίες που πρέπει να δώσει ο χρήστης, δηλ-τα, όνομα, φυσική διεύθυνση. Χωρίς να συμπληρώσει το υποχρεωτικό δεν του δίνεται πρόσβαση. Εεπικράτησε οι φόρμες να φέρουν κόκκινο αστερίσκο στα τετραγωνάκια «υποχρεοτικό».

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία