Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μικροτάξιο, υποτάξιο
microsite, minisite
 
 

Δώσαμε τη δικαιολογία ξανά και θα τη δώσουμε κι εδώ ξανά. Μεταφράσαμε τον όρο web site ως ιστοτάξιο γιατί θέλαμε να του δώσουμε, σημαντικός όπως είναι, μια ιδιομορφία. Είχαμε και προηγούμενο, εργοτάξιο «work site». Εκτός απ’ αυτό, ο όρος πρέπει να έχει τη δυναμική για προσαρμογή με συναφείς όρους, ghost site, ερημοτάξιο, mirror site, ομοιοτάξιο. Ούτε ιστότοπος, ούτε ιστοχώρος ούτε ιστοπεδίο. Στην περίπτωση αυτή microsite είναι ακριβώς μικροτάξιο ή υποτάξιο. Πρόκειται για ειδική σελίδα ή σελίδες ενός ιστοταξίου με δικό τους όμως Εντοπιστή, δηλ. ιστοδιεύθυνση (URL).

Μικροτάξια στήνουν μεγάλες εταιρείες αν θέλουν να προωθήσουν ένα νέο προϊόν, ή ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος όταν θέλουν να πληροφορήσουν για μια ειδική εξέλιξη. Μικροτάξια στήνονται και για συνέδρια ή διασκέψεις. Τα μικροτάξια αποσύρονται όταν επιτευχθεί ή δεν επιτευχθεί ο στόχος. Αν δεν αποσυρθούν μετατρέπονται βεβαίως σε ερημοτάξια.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS