Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΜΔΜ, μιδιμί, Μονάδα Διαχείρισης Μνήμης
MMU, memory management unit
 
 

Είπαμε ότι όποτε η κύρια μνήμη (ΜΤΠ, Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης, RAM) δεν είναι αρκετή για εκτέλεση εργασίας τότε δημιουργείται εικονική μνήμη που είναι μέρος δίσκου, συνήθως του σκλ.δ., το οποίο εκχωρείται για προσωρινή κράτηση δδμνων. Αυτή η διευθέτηση δημιουργεί την ανάγκη καταχώρησης, κάπου, των διευθύνσεων των δδμνων. Εδώ έρχεται η Μονάδα Διαχείρισης Μνήμης. Αυτή είτε είναι μέρος της ΚΜΕ (Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας) είτε είναι ένα μικρό εξωτερικό πλακίδιο. Τι κάνει είναι να κρατεί σε πίνακα τις διευθύνσεις των δδμνων που βρίσκονται στην κύρια και εικονική μνήμη. Αν τα στοιχεία που ζητούνται είναι στη ΜΤΠ, έχει καλώς, αν όμως αυτά βρίσκονται στην εικονική μνήμη τότε η ΜΔΜ εκδίδει μήνυμα αστοχίας προσκόμισης (page fault) που είναι ουσιαστικά οδηγία διακοπής για να προσκομιστούν τα στοιχεία από την εικονική μνήμη, δηλ. από το δίσκο.
Και, για να προχωρήσουμε πιο πέρα, αν τα στοιχεία δεν ευρεθούν ούτε στην εικονική μνήμη, τότε εκδίδεται σφάλμα προσκόμισης (page fault error). Τα πράματα μπορεί να σταματήσουν εδώ οπότε ο χρήστης θα επαναλάβει πολλά που έκαμε προηγουμένως για να εκτελέσει, αν τα καταφέρει, τη δουλειά του. Πολύ συχνά όμως το σφάλμα προσκόμισης οδηγεί σε Γενικό Σφάλμα Ασφάλειας οπότε είτε κλείνει η ασταθής εφαρμογή είτε καταρρέει το σύστημα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS