Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
chain letter
αλυσόγραμμα, αλυσιδωτό γράμμα
 
 

Δίνετε τέλος σε όλα τα επιπόλαια και μικροπρεπή αλυσογράμματα. Δεν θα σας τιμωρήσει ούτε θεός ούτε άγιος.
Αν βέβαια κάτι είναι ωραίο, προωθείστε τo.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS