Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
θόρυβος, παράσιτα
noise
 
 

Οι κακές ενώσεις των καλωδίων, ραδιοκύματα, ηλεκτροφόρα καλώδια, καιρικά φαινόμενα, ανθρώπινες παρεμβάσεις, όλα αυτά επιδρούν σ' ένα καλώδιο ή συχνότητα μεταφοράς σήματος. Και οι παρεμβολές λέγονται θόρυβος ή παράσιτα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS