Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
operator, operand
arithmetic operator
τελεστής, τελεστέος
αριθμητικός τελεστής
 
 

Ξεκινούμε από το τι στον προγραμματισμό ονομάζεται «έκφραση». Έκφραση είναι ένας συνεκτικός, αντιληπτός συνδυασμός γραμμάτων και συμβόλων που μπορεί να αποδώσει μιαν αξία. Κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ή να δηλώσει. Μια γραμμή κώδικα που τελεί ή δηλώνει κάτι.

Οι λέξεις «Μεταφραστής Ακριβείας» είναι μια έκφραση. Το 4+4 είναι μια έκφραση. Οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούνται από εκφράσεις.
 

Σημαντικά στοιχεία των εκφράσεων είναι οι τελεστές και οι τελεστέοι, δηλ. αυτοί που εκτελούν και αυτοι που εκτελούνται. Στην πρόσθεση 4+4, τα 4 είναι οι τλεστέοι, και το + είναι ο τελεστής. Όσο για το 8, που είναι το αποτέλεσμα, αυτή είναι η αξία.

Εμείς δεν εκαταλάβαμε τίποτε! Εσείς; Ξανά.

 

    

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS