Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
backslash, \
αρνητική κάθετος, \
 
 

Η αρνητική κάθετος έχει λειτουργική ιδιότητα στα ΛΣΔ καθότι είναι σημαντική στον καθορισμό διαδρομών για εντοπισμό ενός αρχείου. (μονάδα c:\αρχείο\φάκελος).

Το είπαμε και αλλού. Έχουμε:

κάθετος               |   bar

αρνητική κάθετος  \   backslash

θετική κάθετος      /   forward slash, slash, stroke

πλαγία                 ⁄    solidus

(Η θετική κάθετος (forward slash) και η πλαγία (solidus) παρουσιάζονται στην αγγλική αντίστροφα λόγω λανθασμένης καταχώρησης στον Μονοκώδικα, λένε οι ειδικοί). βλ. Σημεία Στίξης και Γραφής κ.α..

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία