Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
PDA, Personal Digital Assistant
Ψ/Β, Ψηφιακός Βοηθός, Οργανωτής
 
 

Ακριβώς óτι λείπει από όλους μας. Μια φορητή συσκευή που είναι υπολογιστής, τηλέφωνο, ομοιοτυπική, αριθμομηχανή, διαδικτυωτής. Ένας καλύτερος όρος είναι οργανωτής. Μ’ αυτόν τάχετε όλα και είστε παντού κάθε στιγμή.

Ο όρος ανήκει στην ιστορία. Όλα αυτά έχουν τώρα ενσωματωθεί στο εξυπνόφωνο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS