Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
peer to peer architecture, peer to peer network, P2P
ομότιμη αρχιτεκτονική, ομότιμο δίκτυο
 
 

Ομότιμο δίκτυο και ομότιμη αρχιτεκτονική αναφέρεται στο δίκτυο όπου κάθε σταθμός εργασίας έχει ίσες δυνατότητες με όλους τους άλλους. Γι αυτό δεν υπάρχει ιεραρχική δομή. Αυτή η δομή διαφέρει από την πελατειακή όπου μερικοί υπολογιστές αποκλειστικά υπηρετούν άλλους.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS