Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
pin
ακίδα, ακροδέκτης
βελόνα
 
 

Πρόκειται για τις μικρές ακίδες που φέρουν οι πλακέτες και τα άλλα αρθρώματα για σύνδεσή τους σε διαυλικές πρίζες και εισδοχές. Συνήθως τις έχουν οι κάρτες μνήμης και οι επεξεργαστές. Έχουμε τριών ειδών:
  1.  ΜΣΜΜ, μισιμ, Μονή σε Σειρά Μονάδα Μνήμης (SIMM).
  2.  ΔΣΜΜ, δισίμ, Διπλή σε Σειρά Μονάδα Μνήμης (, DIMM).
  3.  ΣΥΠΛΑ, σίπλα, Συστοιχία Πλέγματος Ακροδεκτών (PGA).

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία