Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
τηλεκτρική επικοινωνία
PLC, power line communications
 
 

Τηλεπικοινωνίες μέσω ηλεκτρικών καλωδίων. Βάζεις τη φίσα του τηλεφώνου στην πρίζα του ηλεκτρισμού. (Μην το κάνετε, γιατί χωρίς ειδικό εξοπλισμο, το λιγότερο που θα καεί, είναι το τηλέφωνο).

Έχει από χρόνια διαπιστωθεί ότι είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων και φωνής μέσω των ηλεκτρικών καλωδίων μεσαίας και χαμηλής τάσης. Αυτό έχει εφαρμοστεί σε περιοχές απουσίας τηλεφώνων, σε οικιακά τοποδίκτυα κ.α. Απουσιάζει όμως οποιαδήποτε τεχνική προδιαγραφή στον τομέα γι’ αυτό υπάρχουν αρκετά προβλήματα κυρίως υλισμικά.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS