Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
proportional spacing
αναλογικού πλάτους
 
 

Αναφέρεται στις γραμματοσειρές που παραχωρούν σε κάθε γράμμα, λεπτό ή πλατύ, τον ανάλογο χώρο. Δηλαδή στο ιώτα (ι) παραχωρούν λιγότερο χώρο από όσο στο ωμέγα (ω).

Αυτή η γραμματοσειρά που διαβάζεις τώρα, λέγεται Βερτάνα και είναι αναλογικού πλάτους. Κοιτάξτε ιωιωιωιω.

Αυτή όμως η γραμματοσειρά ονομάζεται Κούριερ και είναι σταθερού πλάτους δηλ. το ιώτα, με το κενό, παίρνει τον ίδιο χώρο όπως το ωμέγα. Κοιτάξτε, ιωιωιωιω.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS