Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
prototype
πρωτότυπο
 
 

Το πρώτο που έχει κατασκευαστεί στο είδος του. Είναι μεν σε «τελική» μορφή αλλά ακόμα βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης ή του πειραματισμού. Αν όλα είναι εντάξει με βάση το πρωτότυπο θα κατασκευαστούν και τα άλλα. Προσοχή στη λέξη «προτότυπο». Είναι η ελληνική λέξη και για το «original»

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS