Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ακατέργαστος, ανεπεξέργαστος, ανεπεξέργαστα δδμενα,
ωμός
raw, raw data
 
 

Αναφέρεται σε δεδομένα που έχουν απλώς συλλεχθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία, δηλ. κατηγοριοποίηση, κατάταξη, συσχέτιση κ.α..

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία