Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ανακωδικεύω, ανακωδίκευση, ανακωδικοποίηση
refactoring, code refactoring
 
 

Η ανακωδίκευση ενός προγράμματος ή μιας εφαρμογής δεν σημαίνει το εξ υπαρχής γράψιμο νέου κώδικα (προγράμματος). Το βασικό σχέδιο και δομή του προγράμματος παραμένουν τα ίδια, απλώς ο προγραμματιστής επεμβαίνει σε διάφορα στοιχεία του για απλοποίηση, βελτίωση της απόδοσής του μπροστά στην ανάγκη για αύξηση της διαλειτουργικότητάς του με άλλα προγράμματα, επιπρογράμματα και λειτουργίες.


κόμα και χωρίς να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις, μια αναθεώρηση του αρχικού προγράμματος, ενόψη των γνώσεων που συσσωρεύονται με τη χρήση ενός λογισμικού, είναι προς όφελος της απόδοσής του.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία