Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
relay
αναμεταδίδω, αναμεταδώτης, μεταγωγός,
 
 

Γενικά ο όρος, στην ηλεκτρονική αναφέρεται στο σύστημα και τις συσκευές που παραλαμβάνουν και αναμεταδίδουν ένα σήμα μέχρι τον επόμενο αναμεταδότη ή το εκπέμπουν στους λήπτες.
Ειδικά στην υπολογιστική ο όρος έχει την ίδια έννοια περισσότερο όμως αναφέρεται στον τρόπο μεταφοράς των δδμνων στα δίκτυα, δηλ. τον τρόπο τεμαχισμού τους και συσκευασίας για μετάδοση. 

Βλ. ισοτμητή μετάδοσηπλαισιομετάδοση, ΣΑΠ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία