Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αφαιρούμενος, εξωτερικός
removable, external
 
 

Εξωτερικό θεωρείται οποιοδήποτε άρθρωμα ή περιφερειακό στοιχείο ενός συστήματος το οποίο δεν αποτελεί εσωτερικό μέρος του υπολογιστή. Η οθόνη για παράδειγμα είναι ένα εξωτερικό στοιχείο. Περισσότερο όμως ο όρος αναφέρεται σε στοιχεία που θα μπορούσαν να είναι και ενσωματωμένα όπως σκλ.δ., ή οδηγός δισκέτας. Συνήθως τα αρθρώματα αυτά είναι συμπληρωματικά ή εναλλακτικά σε περιπτώσεις κακολειτουργείας των ενσωματωμένων αρθρωμάτων.

O όρος αφαιρούμενος αναφέρεται και σε στοιχεία που είναι εσωτερικά (ενσωματωμένα) αλλά μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν και να χρησιμοποιηθούν σε άλλο σύστημα.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία