Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bay
φατνίο, κούφωμα, κόλπος
 
 

Ένας άδειος χώρος όπου μπορεί να τοποθετηθεί ένα άρθρωμα. Για παράδειγμα ο σκλ.δ. ή ο οδηγός ΣΔ, ή ο εγγραφέας. Κούφωμα πάει για οικοδομές, κόλπος για δρόμους, φατνίο για υπολογιστές.

 

   φατνίο οδηγού    drive bay

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS