Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
resolution, definition
ανάλυση, ευκρίνεια
 
 

Η ανάλυση είναι ο τεχνικός όρος που καθορίζει την καθαρότητα και την ευκρίνεια μιας επιφάνειας εργασίας ή την απόδοση ενός εκτυπωτή. Λέγεται ανάλυση γιατί καταλήγει στις μικρές στιγμές (κόκκους) που αποτελούν την εικόνα. Στους εκτυπωτές, το μέτρο αυτής της ανάλυσης είναι το σαϊ, Στιγμές Ανά Ίντσα. (dpi). Δηλαδή ένας εκτυπωτής 600 σαϊ έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης 600 στιγμών σε μια γραμμική ίντσα. Αυτή η απόδοση είναι καλύτερη παρά από ένα εκτυπωτή 300 σαϊ. Στις οπτικές επιφάνειες -μηνύτωρες, τηλεοράσεις- αυτές οι στιγμές είναι οι φωτόκοκκοι (pixels) που είναι κατανεμημένες σε μητρότυπο στο πίσω μέρος της οθόνης. Στην περίπτωση αυτή η ανάλυση σχετίζεται και με το μέγεθος της οθόνης Μια μικρή οθόνη με 640χ480 φτκ. είναι καλύτερη από μια μεγαλύτερη της ίδιας ανάλυσης. Οι οθόνες κατηγοριοποιούνται σε χαμηλής, μέσης και υψηλής ανάλυσης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία