Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ταινιοκαλώδιο, ταινιωτό καλώδιο
ribbon cable
 
 

Πρόκειται για παράλληλα μεταλλικά καλώδια σε ταινία σκεπασμένα με μονωτικό πλαστικό που χρησιμοποιούνται για να ενώσουν τους δίσκους με το μητρικό κύκλωμα. Έχουν δεξιά και αριστερή πλευρά που σημαίνεται με κόκκινη γραμμή στη μια πλευρά. Κάθε υποδοχή της πρίζας που φέρουν πρέπει να ταιριάζει με την αντίστοιχη ακίδα του βύσματος των δίσκων. Έρχονται σε 34, 40 και 80 καλώδια ανάλογά με την αρχιτεκτονική του υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται εσωτερικά στον υπολογιστή για εξοικονόμηση χώρου. Εξωτερικά χρησιμοποιούνται στρογγυλά για να μην τα δαγκώνει ο σκύλος.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS