Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
χρόνος εκτέλεσης
run time
 
 

Αυστηρά μιλώντας run time είναι ο χρόνος που χρειάζεται για την εκτέλεση μιας εργασίας ή για να συμβεί κάτι. Πρέπει να διαφοροποιείται από το runtime (χρονεκτέλεση) που είναι χρόνος και εκτέλεση μαζί. (βλ.λ. είναι σημαντικό)

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία