Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔΜΕ, διμιε, Διεπαφή Μονού Εγγράφου
SDI, Single Document Interface
 
 

Πολλά προγράμματα ανοίγουν ένα παράθυρο εργασίας για εκτέλεση μόνο μιας δουλειάς σε ένα δεδομένο χρόνο. Μόλις τους ζητηθεί ν’ ανοίξουν κάτι άλλο απαλείφουν το προηγούμενο και παρουσιάζουν το ζητούμενο. Σαν τέτοια είναι το Wordpad, Paint, Adobe Acrobat κ.α. Υπάρχει και Διεπαφή Πολλών Εγγράφων, ΔΠΕ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS