Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
BER, bit error rate
ΔΠΛ, διπιλά, Δυφιακό Ποσοστό Λάθους
 
 

Είναι ένας δείκτης λάθους στην αποστολή δεδομένων μέσω δικτύου ή του δδκτύου. Εκφράζεται συνήθως «στο εκ.». Δηλ. 6χ10-6 σημαίνει 6 δυφία χάθηκαν ή φθάρηκαν σε μεταφορά κάθε ενός εκ. Αν το ΔΠΛ ξεπεράσει ένα όριο οι μηχανικοί δικτύου, υπάρχουν και τέτοιοι, επεμβαίνουν για διορθώσεις.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS