Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συντόμι, συντόμευση
shortcut
 
 

Αντί να γράφεις τι θέλεις μπροστά στον δρομέα ή αντί να γυρεύεις σε ευρετήριο μιαν εντολή, συνήθως την εντολή για έναρξη ενός προγράμματος, δημιουργείς ένα συντόμι. Βάζεις την εντολή κάπου που εσύ ξέρεις, ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας για παράδειγμα, και πιέζοντάς το δίνεις την εντολή για έναρξη ή επίσκεψη στη διεύθυνση.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS