Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Α-ΠΜΥΚ, απιμικ, Ασφαλές Πρωτόκoλο Μτφρς Υπερ-κειμένων
S-HTTP, Secure Hypertext Transfer Protocol
 
 

Η πρόσβαση στον ΠΙΣ (WWW) και χρήση του γενικού ΠΜΥΚ (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένων, HTTP) δεν είναι πάντα ασφαλής. Μπορεί κάποιος που ξέρει να υποκλέψει την πηγή, το περιεχόμενο και τον λήπτη. Γι αυτό μας ήρθε το Α-ΠΜΥΚ, Ασφαλές Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένων (S-HTTP). Με τον δικό του τρόπο, ασφαλίζει τη μεταφορά δεδομένων.
Διαφορετικό λειτουργικά από το ΑΣΜ (Ασφαλής Συνδετική Μεταφορά, SSL).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS