Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
S/N, SNR, signal to noise ratio
ΛΣΘ, λισιθι, λόγος σήματος θορύβου
 
 

Θόρυβος είναι το ανεπιθύμητο στοιχείο σε μια μετάδοση σήματος ενσύρματης ή ασύρματης. Ο θόρυβος ή παράσιτα, δημιουργούνται από κακές συνδέσεις, κοντινά καλώδια ρεύματος, από παρεμβολές άλλων μεταδόσεων κ.α. Ο ΛΣΘ μετράται σε dB (ντεσιμπέλ) με λογαριθμικό τρόπο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία