Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
SONET, Sychronous Optical Network
ΣΝΟΔ, Συγχρονισμένο Οπτικό Δίκτυο
 
 

Είναι ένα πρότυπο για σύνδεση μεγάλων οπτικών δικτύων και τη μεταφορά δδμνων, αναλογικών και ψηφιακών και διαφόρων ταχυτήτων, με πολύπλεξη. Πριν από την εφαρμογή αυτού του προτύπου κάθε χώρα ή και δίκτυο είχε δικές του προδιαγραφές ασύμβατες με άλλες που δεν επέτρεπαν, πολλές φορές, την πολύπλεξη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS