Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ηχογεννήτρια, ηχογόνο
sound generator
 
 

Ένα οποιοδήποτε όργανο ή μηχάνημα που παράγει ήχο είναι ηχογεννήτρια ή ηχογόνο. Στο γενικό επίπεδο ηχογεννήτριες είναι όλα τα μουσικά όργανα. Τελευταία όμως πέραν των μουσικών οργάνων υπάρχουν μηχανικά μέσα παραγωγής ήχων που μπορεί και να μην ακούμε.

   φωνογεννήτρια, φωνογόνο     voice generator

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS