Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
stand
στάτης, στατός
 
 

Πόσο χρειαζόμαστε τις λέξεις στάτης και στατός ιδίως ως δεύτερα συνθετικά. Δισκοστάτης, εφημεριδοστάστης, λυχνοστάτης, λυχνιοστάτης (αμπαζούρ, τι;) αγγειοστάτης, υδροστάτης, βιβλιοστάτης, παραστάτης, συμπαραστάτης, παραστατός, ανθοστάτης, εικονοστάτης,... Ξέρετε άλλα;


Γι' αυτό το στ- θα τα πούμε αλλού.

βλ. και εκθετήριο

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS