Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη




στατικός
static
 
 

Αυτός που δεν κινείται και δεν έχει οποιαδήποτε δυναμική για κίνηση ή αλλαγή. Σε αντίθεση με τον δυναμικό που αλλάζει, προσαρμόζεται, ρέει, κινείται.
Έχουμε στατικό ηλεκτρισμό που απλώς σωρεύεται και δεν κινείται. (μέχρι βέβαια να γίνει Ηλεκτροστατική Εκκένωση).
Έχουμε στατική μνήμη που παραμένει ως έχει χωρίς να χρειάζεται συνεχή ανανέωση όπως η δυναμική μνήμη. Έχουμε στατικές διευθύνσεις, που δεν αλλάζουν.
Έχουμε και στατικά μυαλά αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS