Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
suppress, suppression, suppressor, echo suppression
καταστέλλω, καταστολή, καταστολέας
 
 

Αναφέρεται στα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούνται για καταστολή παρεμβολών και παρασίτων αλλά και όποιων άλλων ανεπιθύμητων ήχων σε ένα σήμα. Πολλή τεχνολογία έπεσε και πέφτει σ’ αυτό το τομέα για ν’ ακούμε ξεκάθαρα τα πολλά παλιοτράγουδα που μας σερβίρονται.


Η καταστολή παρεμβολών εμπίπτει σε μια γενικότερη κατηγορία τεχνολογιών του γενικού πεδίου «Διαχείριση Παρεμβολών». ΕΔΠ, Ενεργός Διαχείριση Παρεμβολών (ANC, Active Noise Control) και ΠΔΠ, Παθητική Διαχείριση Παρεμβολών, (PNC, Passive Noise Control).

Όλη η υπόθεση δεν αφορά μόνο τη μεταφορά ήχου ή εικόνας και όχι μόνο ασύρματα. Αφορά τη μεταφορά οποιωνδήποτε δδμνων που υπόκεινται φθορά από παρεμβολές.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS