Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΠΧΔΠ, πχιδεπί, Πολλαπλή ΧρονοΔιαιρετική Πρόσβαση
TDMA, Time Division Multiple Access
 
 

Είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε ασύρματες δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και τη κινητή τηλεφωνία. Πολλά ψηφιακά σήματα διεμβάλλονται και μεταφέρονται με μεγάλη ταχύτητα μέσω ενός μόνο καναλιού. Με χρονοδιαίρεση, δηλαδή την ισόχρονη ταχεία εκχώρηση μιας συχνότητας σε αριθμό σημάτων (βλ. ΧΔΠ) είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα.


Αυτή είναι η βάση της κινητής (κυψελωτής) τηλεφωνίας. Όμως, παρ’ όλον ότι η τεχνολογία ΠΧΔΠ είναι κοινή, κάθε σύστημα τηλεφωνίας την εφαρμόζει με δικό του τρόπο, αποτέλεσμα να έχουμε πολλά ακρωνύμια που δεν τα καταλαβαίνουμε. (GSM, PDC, D-AMP)

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS