Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αριθμός χρωμάτων, δυφιοχρωμάτωση
bit depth, color depth
 
 

Ως γενικός όρος είναι ο συνολικός αριθμός χρωμάτων που μπορεί να αναπαραχθεί από ένα λογισμικό ή υλισμικό σύστημα ή τον συνδυασμό τους. Συνήθως βγαίνει σε αρκετές χιλιάδες χρωματων.
Ειδικά ο όρος αναφέρεται στον δαφ, Δυφία Ανά Φωτόκοκκο, δηλ. στον αριθμό δυφίων που αφιερώνονται σε ένα φωτόκοκκο για να αναπαράξει καθορισμένο αριθμό χρωμάτων.


Ο όρος είναι λειτουργικά ταυτόσημος με τον δαφ (bpp, bits per pixel).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία