Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη




traceroute
ιχνηλασία, ιχνηλατώ
 
 

Ένα βοήθημα που προσφέρεται από ΛΣ για παρακολούθηση και χρονομέτρηση των αλμάτων μιας λήψης από τον διακομιστή στον υπολογιστή. Το βοήθημα είναι σημαντικό για τον εντοπισμό περιοχών του διαδικτύου που καθυστερούν τα πακέτα να προσπελάσουν.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS