Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μικρορυθμίζω, μικρορύθμιση
tweak, tweaking
 
 

Μικρές αλλαγές που γίνονται είτε στο λογισμικό είτε στο υλισμικό για να βγάζει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Είναι ουσιαστικά επεμβάσεις και πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα.

Ο όρος είναι διαφορετικός από την «ακριβορύθμιση» (fine tuning) που είναι επακριβής και λεπτομερής ρύθμιση υλισμικού με βάση τις προδιαγραφές. Δυο νέα ρήματα, μικρορυθμίζω, ακριβορυθμίζω.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS