Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΚΠΔ, καπιδι, Καθολική Πρόσβαση Δδμνων
UDA, Universal Data Access
 
 

Είναι μια προδιαγραφή της Μικροσόφτ που επιτρέπει πρόσβαση σε ΒΔ ανεξάρτητα από την δομή τους. Πολύπλοκη υπόθεση με επιπρογράμματα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS