Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αποδεσμοποιώ, αποδεσμοποίηση
(υπηρεσιών, υπδμής, δικαιωμάτων)
unbundle, unbundling
 
 

Πολλά πράματα σε μια κατάσταση έρχονται μαζί. Μια στοίβα από πρωτόκολλα που άλλα φέρουν επιδικαιώματα και άλλα δεν φέρουν. Ένας οργανισμός, μια κυβέρνηση, ένας στρατός έχουν τμήματα σχεδιασμού: πολιτικής μηχανικής, επιδιόρθωσης αυτοκινήτων, αλληλογραφίας, πληροφορικής.

 

Όταν τα πράματα δυσκόλεψαν (οι οργανισμοί έγιναν πολύ μεγάλοι, τα συστήματα δεν λειτουργούσαν) ανακαλύφθηκε η αποδεσμοποίηση. Δηλαδή το άνοιγμα του κουτιού και η διαφοροποίηση των ενεργειών ή δικαιωμάτων πάνω σε μια άλλη βάση. Για παράδειγμα μια εταιρεία παραγωγής ηλεκτρισμού. Κτίζει η ίδια ηλεκτροπαραγωγό σταθμό, εισάγει η ίδια πετρέλαιο, παράγει ηλεκτρισμό, διανέμει η ίδια τον ηλεκτρισμό, χρεώνει τον κάθε καταναλωτή και εισπράττει από τον καθένα λεφτά.


Με την αποδεσμοποίηση η κάθε πιο πάνω δραστηριότητα μπορούσε να δοθεί σε κάποιον άλλο. Η διανομή ρεύματος για παράδειγμα θα μπορεί να δοθεί σε μιαν άλλη εταιρεία. Η αποδεσμοποίηση δεν μας ήρθε μόνο για λόγους αποτελεσματικότητας αλλά και για λόγους καταπολέμησης των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων.
Και κάτι άλλο: η μίσθωση και ο μοσθοφόρος δεν είναι καθόλου νέα ιδέα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία