Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΚΣΔ, κασιδι, Καθολικός Σειριακός Δίαυλος
USB, Universal Serial Bus
 
 

Πρόκειται για εξωτερική διαυλική σύνδεση που ενώνει ένα υπολογιστή με περιφερειακές συσκευές (ποντίκι, πληκτρολόγιο, εκτυπωτή, σαρωτή...). Το καλώδιό του μπορεί να φτάσει τα 5 μέτρα. Στηρίζει ψηλές ταχύτητες μέχρι 12Μδαδ (μεγαδυφία ανά δεύτερο) σε ισόχρονες και ασύγχρονες μεταβιβάσεις. Στηρίζει επίσης ΕκΧ και ΕνΘερμώ εγκαταστάσεις.
 

Έχει παραλληλόγραμμη φίσα 4 ακίδων στην πλευρά του υπολογιστή (Α) και τετράγωνη στην πλευρά του περιφερειακού (Β). Σε περίπτωση μόνιμης σύνδεσης και οι δυο φίσες είναι Α. Τείνει να αντικαταστήσει (αντικατάστησε) τις σειριακές και παράλληλες θύρες. Ηλεκτροδοτεί και συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, πχ ποντίκια ή δισκετοδηγούς. Ο ΚΣΔ2 (κασιδί δύο) είναι συμβατός προς τα πίσω και φτάνει ταχύτητες μέχρι 480Μδαδ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS