Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη




ΚΜΧ, καμιχι, Καθολική Μεταμόρφωση Χαρακτήρων
UTF, Universal Transformation Format
 
 

Η ΚΜΧ (Καθολική Μεταμόρφωση Χαρακτήρων) είναι μια μέθοδος μετατροπής της μορφής των 16δύφιων χαρακτήρων του Μονοκώδικα σε 8δύφιους ή 7δύφιους για συμβατότητα με τα συστήματα και εφαρμογές που χρησιμοποιούν ΑΠΚΑΠ, (ASCII).

Μπορούμε να τον πούμε και Καθολικό Μετασχηματιστή Χαρακτήρων αλλά μας άρεσε αυτή η Μεταμόρφωση καθότι περί αυτής πρόκειται.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS