Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΜΕΔΑ, ΜΕγάλο Δυφιακό Αντικείμενο
BLOB, binary large object
 
 

Σε ένα ΣΔΒΔ (Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δδμνων) υπάρχει συχνά η ανάγκη για δημιουργία τεράστιου φακέλου όπου καταχωρούνται, γραφικά, εικόνες, βίντεο, ήχος.

Πολλές φορές αυτοί οι φάκελοι ΜΕΔΑ είναι τόσο μεγάλοι που το ΣΔΒΔ δεν έχει την ικανότητα να τους χειριστεί γιατί ξεπερνούν τα όρια των δυνατοτήτων του.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS