Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ad hoc
επί σκοπώ
 
 

Λατινική φράση που απλά σημαίνει «γι’ αυτό», γι’ αυτό το σκοπό, δηλ. επί σκοπώ, δηλ. «επί σκοπώ επιτροπή» «επί σκοπώ συνεδρία» κ.ά..

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS