Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
metadata
μεταδεδομένα, μτδδμνα
 
 

Τα μεταδεδομένα είναι δδμνα σχετικά με δδμνα. Είναι ένας φάκελος που περιέχει στοιχεία σχετικά με το πού βρίσκονται, τι είδος δδμνα είναι, ποιο το μορφότυπο τους, πότε συλλέχτηκαν, από ποιον κ.α.


Στην ακρίβεια ο όρος μεταδεδομένα είναι μια νέα λέξη για το παλιό καλό «ευρετήριο». Τα μτδδμνα και οι φάκελλοι μτδδμνων, πολλοί από τους οποίους διαμορφώνονται κατά την χρονεκτέλεση, είναι πολύ σημαντικοί στην υπολογιστική. Αυξάνουν τη ταχύτητα των λειτουργιών και βασιμότητα των στοιχείων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS