Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
micron, micrometer
μικρόμετρον, μικρόν
 
 

Πρόκειται για ένα εκατομμυριοστό του μέτρου. (1×106 μ ή 1/1,000,000 μ.). Περίπου 1/50 του πλάτους μιας τρίχας των μαλλιών σας. Υπάρχει και υπομικρόμετρο, (υπόμικρον, submicron) για μεγέθη κάτω από το ένα εκατομμυριοστό του μέτρου.

Το νανόμετρο είναι ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου. βλ. νανόμετρο, άνγκστρομ.

(Προσοχή στη λέξη μικρόμετρο. Αφορά και τη συσκευή που μετρά μικρά δηλ. εκτμριοστά του μέτρου).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS