Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
άναντα, κάταντα
ανοδικά, καθοδικά.
upstream, downstream
 
 

Αναφέρεται στην σχέση ροής ως προς ένα κεντρικό σημείο δηλ. ένα κομιστή, ένα ΠΥΔ, ένα κεντρικό ή μεγαλόσχημο υπολογιστή. Στέλλοντας του από ένα ήσσονος σημασίας σημείο του στέλλεις άναντα, ανοδικά. Όταν σου στέλλει, στέλλει κάταντα, καθοδικά.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS